Weekly Update (as of 18 Jan 2016)

สหรัฐฯ

เริ่มต้นมา 10 วันทำการ S&P500 ร่วงไป -6.8% สามารถการปรับฐานเกิดจาก นักลงทุนเริ่มกังว่าการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีน จะกลับมาส่งผลต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯในภาพรวมขนาดไหน พิจารณาจากการซื้อหุ้นคืนของผู้บริหาร (Buyback Share) ในสหรัฐฯ ข้อมูลช่วงสิ้น 3Q2015 ที่ผ่านมา มีมูลค่าราวๆ $561billion ซึ่งเป็นการซื้อมากสุดนับตั้งแต่ปี 2007 แต่เพราะเข้าฤดูประกาศผลประกอบการ