Weekly Update (as of 25 Jan 2016)

สหรัฐฯ

การเริ่มต้นปีด้วยความผันผวน สร้างข่าวและความกลัวที่ว่า Recession อาจจะกลับมาเยือนเศรษฐกิจโลกอีกรอบในไม่ช้า แต่เรามองว่า เป็นคำกล่าวที่อาจจะเกินจริงไปซักหน่อย จากข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐนับตั้งแต่ต้นเดือน ธ.ค. ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบัน เราพบว่า พื้นฐานเศรษฐกิจไม่ได้แย่ลงอะไร ดังนั้น การปรับฐานที่เกิดขึ้น น่าจะเป็นโอกาสในการสะสมเสียมากกว่า