เปิดรับสมัคร “ที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Advisor)

1 บลน.อินฟินิติ – INFINITI Global Investors เปิดรับสมัคร “ที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Advisor)” จำนวน 3 อัตรา 1 เราเป็นสถาบันการเงินที่ทำธุรกิจ “แนะนำการลงทุน” และ “รับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน” ที่กำลังเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ด้วยขนาดสินทรัพย์ภายใต้คำแนะนำการลงทุน (Asset Under Advisement) กว่า 8 พันล้านบาท เราเชื่อในการเลือกแนะนำผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า โดยไม่มีเป้าเป็นรายผลิตภัณฑ์ เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญการลงทุนช่วยทำการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนอย่างเข้มข้น เพื่อให้ได้คำแนะนำการลงทุนที่มีคุณภาพ นำทีมโดยคุณแบงค์ (MrMessenger) และคุณเจท (FundTalk) มีทีมงาน Support ที่ช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน 1 เรามองหาเพื่อนร่วมงานที่มี profile ดังนี้ จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป อายุไม่เกิน 30 ปี มี license ผู้แนะนำการลงทุน (IC) โดยหากมี license ผู้วางแผนการลงทุน (IP) หรือ คุณวุฒิ…