Extra Time Begins

เข้าสู่เดือนแรกของปีใหม่กันแล้ว ปี 2017 ที่ผ่านมานับว่าเป็นปีที่ดีของหุ้นโลกเนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยภาพรวมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยเปิดปีใหม่มานี้เรายังคงเชื่อว่าเป็นปีที่ดีต่อการลงทุนในหุ้นต่อเนื่องจากภาพรวมของเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวและเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง โดยเราเริ่มเห็นสัญญาณการปรับตัวขึ้นของหุ้นและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในหลายภูมิภาคทั่วโลกตั้งแต่วันเปิดทำการของปีใหม่มานี้  สอดคล้องกับมุมมองใน INFINITI Outlook 2018 : Playing Extra Time . รูปที่ 1 ธีมการลงทุนของปี 2018: ที่มา INFINITI Global Investors . เริ่มแรกเรามาดูภาพรวมของโมเดลพอร์ต Global Absolute Return ในปีที่ผ่านมากันก่อน โดยภาพรวมแล้วสามารถสร้างผลตอบแทนทั้งปีได้ราว 11.85% (ไม่รวมค่าธรรมเนียมขาเข้า/ขาออก และค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย) ซึ่งนับว่าทำได้ดีกว่าเป้าหมายที่เราวางเอาไว้ในระดับที่น่าพอใจ ด้วยความผันผวนโดยรวมที่ต่ำกว่าตลาดหุ้นโดยภาพรวม . รูปที่ 2 ผลตอบแทนของพอร์ต Global Absolute Return (GAR) ประจำปี 2017: ที่มา INFINITI Global Investors . เมื่อแยกประเภทกองทุนที่เป็น Top trade ใน 5 อันดับแรกที่สร้างผลตอบแทนได้อย่างโดดเด่น พบว่าเป็นกองทุนหุ้นอินเดีย…