3%

. ผ่านไปแล้วสำหรับเดือนเมษายน เดือนที่ผ่านมานับว่าเป็นเดือนที่ความผันผวนเริ่มกลับมาต่ำลง เนื่องจากนักลงทุนรอผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 ที่ทยอยประกาศออกมา โดยเฉพาะในฝั่งสหรัฐฯ ซึ่งบ่งชี้ถึงเศรษฐกิจโลกว่ายังเติบโตได้ตามเป้าหมายหรือไม่ ซึ่งสามารถอ่านบทความของเดือนเมษายน 2561 ได้ที่ The Rise of Protectionism จากมุมมองรายปี INFINITI Outlook 2018 : Playing Extra Time . รูปที่ 1 ธีมการลงทุนของปี 2018 : ที่มา INFINITI Global Investors . มุมมองการลงทุนของ INFINITI ประจำปี 2018 คือ Playing Extra Time หรือ เข้าสู่ช่วงต่อเวลาพิเศษ เรามีมุมมองว่าเศรษฐกิจโลกยังเติบโตได้ต่อไปในปีนี้ ทำให้สินทรัพย์ประเภทตราสารทุนยังคงมีแนวโน้มให้ผลตอบแทนที่ดี เราจึงให้น้ำหนักการลงทุนในตราสารทุนเหนือตราสารหนี้ อย่างไรก็ตาม มูลค่าของหุ้นในบางประเทศเริ่มมีระดับที่ค่อนข้างสูง ทำให้อาจมีความเสี่ยงต่อการปรับฐานได้ในกรณีที่ตัวเลขเศรษฐกิจหรือผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนออกมาน่าผิดหวัง จึงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด . ในด้านสินทรัพย์ต่างๆตั้งแต่ต้นปี Global REITs ยังคงถูกกดดันจากภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น ขณะที่ตลาดตราสารหนี้เริ่มฟื้นตัวจากอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ลดลง…