บริการการลงทุนรูปแบบใหม่

Money Talk ตอน “บริการการลงทุนรูปแบบใหม่”
โดยคุณเจษฎา สุขทิศ, กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน INFINITI Global Investors ได้รับเกียรติไปออกรายการ Money Talk ร่วมกับ ดร.นิเวศน์ ดร.ไพบูลย์ และอาจารย์ถาวร โดยทั้ง 3 ท่านได้ถามสาเหตุในถึงการจัดตั้ง INFINITI Global Investors รวมถึงกลไกการทำงานอย่างละเอียด และข้อได้เปรียบของการใช้บริการที่ปรึกษาการลงทุนอิสระในรูปแบบ “บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายการลงทุน”

ในช่วงเบรคสุดท้ายคุณเจษฎาได้เล่าให้ถึง Mega Trend เรื่อง FinTech ว่าจะเปลี่ยนแปลงโลกการเงินไทยได้อย่างไร

ไปชมกันเลยครับที่ https://youtu.be/JZbHZKBvc-U

เจษฎา สุขทิศ, CFA
INFINITI Global Investors
The Ultimate Investment Solution