CAREER

1

บลน.อินฟินิติ – INFINITI Global Investors เปิดรับสมัคร “ที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Advisor)” จำนวน 3 อัตรา

1

เราเป็นสถาบันการเงินที่ทำธุรกิจ “แนะนำการลงทุน” และ “รับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน” ที่กำลังเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ด้วยขนาดสินทรัพย์ภายใต้คำแนะนำการลงทุน (Asset Under Advisement) กว่า 8 พันล้านบาท

เราเชื่อในการเลือกแนะนำผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า โดยไม่มีเป้าเป็นรายผลิตภัณฑ์ เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญการลงทุนช่วยทำการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนอย่างเข้มข้น เพื่อให้ได้คำแนะนำการลงทุนที่มีคุณภาพ นำทีมโดยคุณแบงค์ (MrMessenger) และคุณเจท (FundTalk) มีทีมงาน Support ที่ช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน

1

เรามองหาเพื่อนร่วมงานที่มี profile ดังนี้

  • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • มี license ผู้แนะนำการลงทุน (IC) โดยหากมี license ผู้วางแผนการลงทุน (IP) หรือ คุณวุฒิ CFP หรือมีประสบการณ์ / ฐานลูกค้า จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • Passionate : ชอบ และมีพื้นฐานเรื่องการลงทุน โดยเฉพาะการจัดพอร์ต Global Asset Allocation
  • Team Player : มี Positive Attitude ชอบการทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จร่วมกัน

1

เรามีสภาพแวดล้อมการทำงานที่คล่องตัวและยืดหยุ่น โดยทีมงานทุกคนมีโอกาสในการเติบโตในเส้นทางอาชีพ เราเป็นองค์กร High Performance ที่เน้นการเติบโตของพนักงานตามผลลัพธ์ในงาน เราเปิดโอกาสให้ทีมงานทุกคนได้แสดงความสามารถ รวมถึงเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจของเรา

1

สนใจร่วมงานกับเราติดต่อส่งประวัติ และ cover letter (ถ้ามี)
ได้ที่ hr@infinitiglobalinvestors.com

1

INFINITI Global Investors
The Ultimate Investment Solution

1

1

Comments

comments