Pizza Chaos

ใกล้เข้าสู่ครึ่งหลังของปี 2018 ซึ่งช่วงเวลาที่ผ่านมายังคงมีความผันผวนต่อเนื่องจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นความกังวลด้านเงินเฟ้อและความกังวลด้านสงครามการค้าที่อาจจะมีผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจโลกที่กำลังเติบโต สามารถอ่านบทความของเดือนพฤษภาคม 2561 ได้ที่ 3% และจากมุมมองรายปี INFINITI Outlook 2018 : Playing Extra Time . รูปที่ 1 ธีมการลงทุนของปี 2018 : ที่มา INFINITI Global Investors . เมื่อดูรายสินทรัพย์ Global REITs และ Fixed Income ยังคงถูกกดดันจากภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นตั้งแต่ต้นปี ในขณะที่เดือน พ.ค. เริ่มเห็นการฟื้นตัวขึ้นมาบ้างเล็กน้อยในช่วงปลายเดือนหลังตลาดหุ้นมีความผันผวน โดยตลาดหุ้นทั่วโลกในเดือนที่ผ่านมามีความผันผวนต่อเนื่อง จากปัจจัยกดดันหลายๆปัจจัย ทั้งเรื่องการเจรจาการค้าระหว่างประเทศสหรัฐฯและจีนที่ยังไม่ได้ข้อสรุป และความวุ่นวายทางการเมืองในอิตาลี ส่วนกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ น้ำมัน และทองคำ ปรับตัวลงสวนทางกับค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่า ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ในเดือนที่ผ่านมา SET ปรับตัวลงเนื่องจากภาวะเงินทุนไหลออก แม้ว่า GDP จะประกาศออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ รูปที่ 2 ผลตอบแทนของสินทรัพย์ชนิดต่างๆ ตั้งแต่ต้นปี ณ…

3%

. ผ่านไปแล้วสำหรับเดือนเมษายน เดือนที่ผ่านมานับว่าเป็นเดือนที่ความผันผวนเริ่มกลับมาต่ำลง เนื่องจากนักลงทุนรอผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 ที่ทยอยประกาศออกมา โดยเฉพาะในฝั่งสหรัฐฯ ซึ่งบ่งชี้ถึงเศรษฐกิจโลกว่ายังเติบโตได้ตามเป้าหมายหรือไม่ ซึ่งสามารถอ่านบทความของเดือนเมษายน 2561 ได้ที่ The Rise of Protectionism จากมุมมองรายปี INFINITI Outlook 2018 : Playing Extra Time . รูปที่ 1 ธีมการลงทุนของปี 2018 : ที่มา INFINITI Global Investors . มุมมองการลงทุนของ INFINITI ประจำปี 2018 คือ Playing Extra Time หรือ เข้าสู่ช่วงต่อเวลาพิเศษ เรามีมุมมองว่าเศรษฐกิจโลกยังเติบโตได้ต่อไปในปีนี้ ทำให้สินทรัพย์ประเภทตราสารทุนยังคงมีแนวโน้มให้ผลตอบแทนที่ดี เราจึงให้น้ำหนักการลงทุนในตราสารทุนเหนือตราสารหนี้ อย่างไรก็ตาม มูลค่าของหุ้นในบางประเทศเริ่มมีระดับที่ค่อนข้างสูง ทำให้อาจมีความเสี่ยงต่อการปรับฐานได้ในกรณีที่ตัวเลขเศรษฐกิจหรือผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนออกมาน่าผิดหวัง จึงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด . ในด้านสินทรัพย์ต่างๆตั้งแต่ต้นปี Global REITs ยังคงถูกกดดันจากภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น ขณะที่ตลาดตราสารหนี้เริ่มฟื้นตัวจากอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ลดลง…

The Rise of Protectionism

ผ่านไปแล้วสำหรับไตรมาสแรกของปี 2018 ไตรมาสที่ผ่านมาเป็นไตรมาสที่เกิดความผันผวนต่อเนื่องจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นความกังวลด้านเงินเฟ้อและความกังวลด้านสงครามการค้าที่อาจจะมีผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจโลกที่กำลังเติบโต สามารถอ่านบทความของเดือนมีนาคม 2561 ได้ที่ The Return of Volatility จากมุมมองรายปี INFINITI Outlook 2018 : Playing Extra Time . รูปที่ 1 ธีมการลงทุนของปี 2018: ที่มา INFINITI Global Investors . เมื่อพิจารณาผลตอบแทนของแต่ละสินทรัพย์ Global REITs ยังคงถูกกดดันจากภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น ขณะที่ตลาดตราสารหนี้เริ่มฟื้นตัวจากอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ลดลง ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลงจากเดือนที่แล้วจากความเสี่ยงด้านสงครามการค้าของสหรัฐฯ โดยหุ้นกลุ่มประเทศกำลังพัฒนายังสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าตลาดหุ้นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์เช่น น้ำมัน และทองคำ ก็ยังมีการฟื้นตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ดัชนี SET ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบ 1,770-1,850 จุด . รูปที่ 2 ผลตอบแทนของสินทรัพย์ชนิดต่างๆ ตั้งแต่ต้นปี ณ วัันทีี่ 29 มี.ค. 61: ที่มา Bloomberg .. อย่างไรก็ตาม เพื่อลดการขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ลงนามบันทึกประธานาธิบดี…

The Return of Volatility

เข้าสู่เดือนที่สามของปี 2018 เดือนที่ผ่านมานับว่าเป็นเดือนแรกที่เกิดความผันผวนแก่ตลาดทุนโลก โดนตลาดหุ้นมีการปรับฐานโดยเฉลี่ย 8-10% ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ (สามารถอ่านบทความของเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ได้ที่ Bull&Bear จากมุมมองรายปี INFINITI Outlook 2018 : Playing Extra Time . รูปที่ 1 ธีมการลงทุนของปี 2018: ที่มา INFINITI Global Investors . เมื่อพิจารณาผลตอบแทนของสินทรัพย์ต่างๆตั้งแต่ต้นปีจะพบว่าตลาดตราสารหนี้และ Global REITs ยังคงปรับตัวลงต่อเนื่องจากภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น ในขณะที่ตลาดหุ้น Emerging Market ยังคงทำผลตอบแทนได้ดีกว่าตลาดหุ้นพัฒนาแล้วตั้งแต่ต้นปีต่อเนื่องหลังผ่านช่วงความผันผวนในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์เช่น น้ำมัน และทองคำ ก็ยังมีการฟื้นตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ในเดือนที่ผ่านมา SET ยังคงปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ต่อเนื่อง . รูปที่ 2 ผลตอบแทนในสินทรัพย์ชนิดต่างๆ ตั้งแต่ต้นปี ณ วัันทีี่ 27 ก.พ. 61: ที่มา Bloomberg . ในช่วงเดืิอนกุมภาพันธ์มีเหตุการณ์ที่สำคัญคืออัตราผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากมีความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่อาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่คาด กดดันราคาตราสารหนี้ รวมถึงสร้างความผันผวนแก่ตราสารทุนทั่วโลก .…

Bull&Bear

เข้าสู่เดือนที่สองของปี 2018 เดือนที่ผ่านมานับว่าเป็นเดือนแห่งเริ่มต้นที่ดีของตลาดหุ้นทั่วโลกซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปีก่อน (สามารถอ่านบทความของเดือนมกราคม 2561 ได้ที่ Extra Time Begins จากมุมมองรายปี INFINITI Outlook 2018 : Playing Extra Time . รูปที่ 1 ธีมการลงทุนของปี 2018: ที่มา INFINITI Global Investors . สำหรับสินทรัพย์โดยภาพรวมทั่วโลกตั้งแต่ต้นปี หุ้นยังอยู่ในภาวะตลาดกระทิงและยังคงเป็นสินทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนได้ดีต่อเนื่องจากปีทีแล้วเนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจที่ดีขึ้น นำโดยหุ้นกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ฝั่งเอเชีย และสินค้าโภคภัณฑ์เช่น ทองคำและน้ำมัน ก็ปรับตัวขึ้นตามทิศทางของค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่า แต่สินทรัพย์ที่น่าเป็นห่วงในปีนี้คือตราสารหนี้ที่เรามองว่าอยู่ในภาวะตลาดหมี ซึ่งทำผลตอบแทนได้ไม่ดีนักตั้งแต่ต้นปีจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้น . รูปที่ 2 ผลตอบแทนในสินทรัพย์ชนิดต่างๆ ตั้งแต่ต้นปี ณ วัันทีี่ 30 ม.ค. 61: ที่มา Bloomberg . เมื่อพิจารณาถึงอัตราดอกเบี้ยระยะยาวของฝั่งสหรัฐ ตั้งแต่ต้นปี มีการปรับตัวสูงขึ้นจาก 2.40% เป็น 2.70% นับว่าเป็นการปรับตัวที่ค่อนข้างรุนแรง ทำให้ผู้ที่ถือตราสารหนี้ระยะกลางถึงยาวได้รับผลกระทบเชิงลบด้านการปรับลดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ (Mark to Market) ทุกครั้งที่ดอกเบี้ยปรับตัวขึ้น…

Extra Time Begins

เข้าสู่เดือนแรกของปีใหม่กันแล้ว ปี 2017 ที่ผ่านมานับว่าเป็นปีที่ดีของหุ้นโลกเนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยภาพรวมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยเปิดปีใหม่มานี้เรายังคงเชื่อว่าเป็นปีที่ดีต่อการลงทุนในหุ้นต่อเนื่องจากภาพรวมของเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวและเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง โดยเราเริ่มเห็นสัญญาณการปรับตัวขึ้นของหุ้นและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในหลายภูมิภาคทั่วโลกตั้งแต่วันเปิดทำการของปีใหม่มานี้  สอดคล้องกับมุมมองใน INFINITI Outlook 2018 : Playing Extra Time . รูปที่ 1 ธีมการลงทุนของปี 2018: ที่มา INFINITI Global Investors . เริ่มแรกเรามาดูภาพรวมของโมเดลพอร์ต Global Absolute Return ในปีที่ผ่านมากันก่อน โดยภาพรวมแล้วสามารถสร้างผลตอบแทนทั้งปีได้ราว 11.85% (ไม่รวมค่าธรรมเนียมขาเข้า/ขาออก และค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย) ซึ่งนับว่าทำได้ดีกว่าเป้าหมายที่เราวางเอาไว้ในระดับที่น่าพอใจ ด้วยความผันผวนโดยรวมที่ต่ำกว่าตลาดหุ้นโดยภาพรวม . รูปที่ 2 ผลตอบแทนของพอร์ต Global Absolute Return (GAR) ประจำปี 2017: ที่มา INFINITI Global Investors . เมื่อแยกประเภทกองทุนที่เป็น Top trade ใน 5 อันดับแรกที่สร้างผลตอบแทนได้อย่างโดดเด่น พบว่าเป็นกองทุนหุ้นอินเดีย…

INFINITI Outlook 2018 : Playing Extra Time

ธีมการลงทุนในปี 2018 ของเราคือ “Playing Extra Time – เข้าสู่ช่วงต่อเวลาพิเศษ” ซึ่งตลาดหุ้นโลก และตลาดหุ้นไทยโดยรวมยังดูมีแนวโน้มที่สดใสในปี 2018 โดยเรามองว่าตลาดหุ้นยุโรปดูน่าสนใจที่สุดในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ขณะที่จีน เกาหลี และไทยเป็นตลาดหุ้นที่น่าสนใจในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ อย่างไรก็ตาม เรากำลังเข้าสู่ช่วงปลายขาขึ้นของตลาดหุ้น และวัฏจักรเศรษฐกิจ ซึ่งตลาดหุ้นโดยรวมน่าจะปรับเพิ่มขึ้นในช่วง 1 – 2 ปีสุดท้าย หลังจากอยู่ในขาขึ้นมานานถึง 8 ปีนับจากผ่านวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ เราจึงตั้งชื่อ theme การลงทุนของปีจอ 2018 ว่า “เข้าสู่ช่วงต่อเวลาพิเศษ” ซึ่งเราแบ่งช่วงเวลาเป็นสองช่วง คือ ครึ่งแรก (1st Half) และครึ่งหลัง (2nd Half) โดยมีรายละเอียดดังนี้ รูปที่ 1 INFINITI Outlook 2018 ที่มา : INFINITI . 1st Half – Enjoy a synchronized upswing . ช่วงครึ่งแรกของการต่อเวลาพิเศษ…

New FED Chair is Coming

เข้าสู่ต้นเดือน พ.ย. 2017 ในช่วงที่ผ่านมา เราเริ่มเห็นตลาดกลับมากังวลในประเด็นว่าที่ประธาน Fed คนใหม่ ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์กลับมาแข็งค่าและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวขึ้นในระยะสั้น แต่ตลาดหุ้นยังคงสร้างผลตอบแทนได้โดดเด่นตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ยังฟื้นตัวต่อเนื่อง ส่งผลให้หุ้นยังคงเป็นสินทรัพย์ที่ยังสร้างผลตอบแทนได้โดดเด่นกว่าตราสารหนี้ สอดคล้องกับมุมมอง Prepare for Hawkish รูปที่ 1 ธีมการลงทุนของปี 2017: ที่มา INFINITI Global Investors . เมื่อมาดูผลตอบแทนในแต่ละสินทรัพย์ตลาดหุ้น Emerging Market และ Asia ex Japan ยังคงทำผลตอบแทนได้ดีกว่าตลาดหุ้นพัฒนาแล้วตั้งแต่ต้นปี ส่วนกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์และน้ำมันมีการฟื้นตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ในเดือนที่ผ่านมา SET ยังคงปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่อง ส่วนราคาทองคำปรับตัวลงหลังถูกค่าเงินดอลลาร์กดดัน   รูปที่ 2 ผลตอบแทนในสินทรัพย์ชนิดต่างๆ YTD ณ 30 ต.ค. 60: ที่มา  Bloomberg . ประเด็นสำคัญในเดือนนี้ ตลาดกำลังให้ความสำคัญกับว่าที่ประธาน Fed คนใหม่ที่กำลังจะได้รับการแต่งตั้งในเร็วๆนี้ โดยตัวเต็ง ได้แก่ Jerome Powell ที่เป็นสาย Dovish และ John Taylor ที่เป็นสาย Hawkish ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรกลับมาปรับตัวขึ้นในระยะสั้น อย่างไรก็ตามเรามองว่าไม่ว่าจะเป็นคนไหน ค่าเงินดอลลาร์ไม่น่าจะกลับมาแข็งค่าได้ไกลมากนักและน่าจะกลับมาอ่อนค่าต่อไปในระยะกลาง เนื่องจากประเทศในกลุ่มยุโรปและตลาดเกิดใหม่น่าจะเริ่มมีการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่เร่งตัวดีขึ้นโดยเปรียบเทียบกับฝั่งสหรัฐฯ รูปที่ 3 ตัวเต็งประธาน Fed…

Prepare for Hawkish

เดือนตุลาคม 2017 ที่ผ่านมา เราเริ่มเห็นสัญญาณที่ Hawkish มากขึ้นของ FED หลัง Janet Yellen แถลงถึงมุมมองที่จะทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแม้อัตราเงินเฟ้อยังไม่มีความแน่นอน ในขณะเดียวกันเศรษฐกิจโลกยังฟื้นตัวต่อเนื่อง จากมุมมอง Moving Forward รูปที่ 1 ธีมการลงทุนของปี 2017: ที่มา INFINITI Global Investors . เมื่อมาดูผลตอบแทนในแต่ละสินทรัพย์ตลาดหุ้น Emerging Market และ Asia ex Japan ยังคงทำผลตอบแทนได้ดีกว่าตลาดหุ้นพัฒนาแล้วตั้งแต่ต้นปี อย่างไรก็ตามในเดือนนี้ตลาดหุ้นกลุ่มดังกล่าวรวมถึงตลาดหุ้นจีน CSI300 มีการปรับฐานบ้างเล็กน้อย ส่วนกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์และน้ำมันมีการฟื้นตัวขึ้นมาอย่างชัดเจน นอกจากนี้ SET กลับมาเป็นตลาดหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมาโดดเด่นในปีนี้มาอยู่ที่ 11.15% เทียบกับเดือนที่แล้ว 5.04% ทำผลตอบแทนขึ้นมาอย่างรวดเร็วภายในเวลา 1 เดือน รูปที่ 2 ผลตอบแทนในสินทรัพย์ชนิดต่างๆ YTD ณ 25 ก.ย. 60: ที่มา  Bloomberg . ประเด็นหลักสำคัญในเดือนนี้คือการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ Fed เริ่มส่งสัญญาณการใช้นโยบายที่เข้มงวดทางการเงินมากขึ้น แม้ล่าสุดมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1-1.25% และมีแผนเริ่มปรับลดขนาดงบดุลขนาดกว่า 4.5 ล้านล้านดอลลาร์ในเดือนต.ค.นี้ โดย FOMC คาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 1 ครั้งในปี…

Moving Forward

เริ่มต้นเดือนกันยายน 2017 ในช่วงที่ผ่านมาเราได้เห็นธนาคารกลางต่างๆ ตัดสินใจคงดอกเบี้ยนโยบาย รวมถึงไม่ส่งสัญญาณใช้นโยบายการเงินตึงตัวเร็วเกินไป ในขณะที่เศรษฐกิจโลกยังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภูมิภาค Asia ex Japan และ Emerging Market  จากมุมมอง It’s time for Emerging Market! ในเดือนที่แล้ว . รูปที่ 1 ธีมการลงทุนของปี 2017: ที่มา INFINITI Global Investors . เมื่อมาดูผลตอบแทนในแต่ละสินทรัพย์ ตลาดหุ้น Emerging Market และ Asia ex Japan ยังคงทำผลงานได้ดีในเดือนที่ผ่านมา ในขณะที่ตลาดหุ้นอินเดียมีการย่อตัวลงไปบ้าง หลัง Valuation ปรับตัวขึ้นมาสูง ส่วนราคาทองคำมีการฟื้นตัวหลังค่าเงินดอลลาห์อ่อนค่าลงทำจุดต่ำสุดในรอบกว่าสองปี รูปที่ 2 ผลตอบแทนในสินทรัพย์ชนิดต่างๆ YTD ณ 28 ส.ค. 60: ที่มา  Bloomberg . พอดูภาพรวมเศรษฐกิจโลกจะเห็นว่ายังคงอยู่ในช่วงฟื้นตัวได้ดีต่อเนื่อง ในขณะที่เงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ำ  ธนาคารกลางทั่วโลกยังไม่รีบใช้นโยบายการเงินที่ตึงตัวเร็วเกินไป ความผันผวนจึงยังอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลให้เกิดภาวะ “Goldilocks” ต่อเนื่อง จึงเหมาะต่อการลงทุนในหุ้นและ REITs ต่อไป รูปที่ 3 ภาพรวมตัวเลข GDP…