ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ตลาดหุ้น รวมถึงสินทรัพย์ลงทุนทั่วโลกผันผวนหนัก นักลงทุนหลายรายอยู่ในภาวะถอดใจ บางรายเลิกดูพอร์ตไปแล้ว สำหรับผม ในช่วงเวลานี้ คำแนะนำการลงทุนที่มีคุณภาพจะมีบทบาทที่สำคัญมากในการช่วยรักษาเงินลงทุนของนักลงทุนเพื่อให้สามารถเป็นไปตามเป้าหมายในระยะยาว บทความนี้เป็นมุมมองของผมในฐานะ “ผู้แนะนำการลงทุน” ถึงแนวทางการแนะนำการลงทุน รวมถึงแนะนำการแก้พอร์ต ที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อนักลงทุนอย่างแท้จริง

ยึดประโยชน์สูงสุด

สำคัญในเรื่องแรกคือคำแนะนำต้องมองที่ประโยชน์สูงสุดของเงินลงทุนเป็นสำคัญ โดยเฉพาะในช่วงตลาดขาลง การ Protect หรือรักษาเงินลงทุนเป็นเรื่องสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด เพราะถ้าพอร์ตมูลค่าลงลึก ๆ แล้วไม่ง่ายที่จะทำให้มูลค่ากลับมาที่ทุนเดิมนอกจากนั้นเรื่อง “เป้า” ก็สำคัญ เป็นเรื่องปกติดที่ผู้แนะนำการลงทุนจะมีเป้าหมายในการทำงานแต่ละปี เช่นเป้าขายกองทุนต่างประเทศ เป้าขายประกัน ฯลฯ อย่างไรก็ตาม “เป้า” นั้นควรจะยืดหยุ่นได้ เช่น ในภาวะตลาดที่ไม่ดี ย่อมไม่เหมาะสมที่จะแนะนำการลงทุนในกองหุ้น FIF ต่างประเทศ หรือผลิตภัณฑ์ประกันก็ไม่ควรแนะนำให้นักลงทุนทำประกันมากจนเกินสมควร เป็นต้น

ที่บลน. อินฟินิติ หลักการอันดับแรกในการให้คำแนะนำการลงทุน คือการยึดประโยชน์สูงสุด เรากล้าให้ความมั่นใจกับลูกค้าเลยว่าเราจะไม่แนะนำให้ลงทุนเสี่ยงในภาวะที่ตลาดหุ้นโลกน่าเป็นห่วง เราจะพยายาม Protect เงินลงทุนให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ แม้การลงทุนในกองทุนตลาดเงิน หรือกองทุนตราสารหนี้จะมีค่าธรรมเนียมน้อยนิด แต่เราเชื่อว่า ถ้าลูกค้ามีความพอใจในคุณภาพของคำแนะนำ ลูกค้าจะเชื่อถือและกล้าให้ดูแลพอร์ตในระยะยาว

Best-in-Class

Best-in-Class หมายถึงการคัดเลือกกองทุนที่เราเชื่อว่า “ดีที่สุด” ในแต่ละวัฏจักรของตลาดเช่นในภาวะที่เศรษฐกิจไม่ดีการลงทุนในกองทุนหุ้นขนาดกลางที่ยังมีการเติบโตสูงน่าจะให้ผลตอบแทนดีที่สุด เราทำการศึกษาปรัชญาและแนวทางการลงทุนของแต่ละค่าอย่างจริงจัง ดูลึกไปจนถึงไส้ในการลงทุนทั้ง 100% ของแต่ละพอร์ต รวมไปถึงการคัดสรร “กองทุนส่วนบุคคล” จากบลจ. และบล.ในประเทศไทยรวมเกือบร้อยแห่งที่หลายครั้งสามารถตอบโจทย์การลงทุนได้ดีกว่า นอกจากนี้ยังเลือกการลงทุนที่ค่าธรรมเนียม “คุ้มที่สุด” เมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ ยกตัวอย่างเช่นกองทุน Money Market เราจะเลือกกองทุนที่ผลตอบแทนสูงที่สุดในแต่ละช่วงเวลาเท่านั้น

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน

ขณะที่การวางแผนการลงทุนเช่นการวางแผนเกษียณ การวางแผนการศึกษาลูก โดยมากจะเป็นการจัดพอร์ตระยะยาวเป็นหลัก อาจไม่ต้องใช้มุมมองการลงทุนในระยะสั้น ระยะกลางมากนัก แต่สำหรับหลายกรณีที่ลูกค้าเป็นพอร์ตขนาดค่อนข้างใหญ่ และเป็นพอร์ตเงินส่วนที่ต้องการหาประโยชน์สูงสุดจากการลงทุน การมีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจะมีส่วนช่วยด้วยมาก จึงเป็นที่มาของแนวทางของบลน.อินฟินิติ ที่มีความตั้งใจจะเป็น “The Ultimate Investment Solution” ให้กับนักลงทุน มีทีมงานที่เป็นอดีต CIO บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อดีตหัวหน้าทีม Investment ของธนาคาร รวมไปถึงอดีตผู้จัดการกองทุน มีการจ้างทีมงานเสริมเพื่อกำหนดกลยุทธ์การแนะนำการลงทุนโดยเฉพาะ บนเป้าหมายที่จะ

ให้คำแนะนำการลงทุนที่มีคุณภาพ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดบนระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนยอมรับได้ เลือกลงทุนในกองทุน Best-in-class ที่ผ่านการคัดเลือกอย่างจริงจัง แนะนำการลงทุนอย่างไม่มีเป้าหมายทางธุรกิจแอบแฝง โดยยึดประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

ทั้งหมดก็เป็นแนวทางแนะนำการลงทุน และแนะนำการแก้พอร์ตที่ผมเชื่อ ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมา ผมพบว่ามีเพื่อนร่วมงานที่มีอุดมการณ์เดียวกันเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และผมเชื่อว่าในที่สุดประโยชน์จะกลับมาสู่นักลงทุนครับ สุดท้ายฝากกันด้วยคลิปเดิมในปีที่แล้วที่ผมได้มีโอกาสแนะนำแนวทางการลงทุนของ บลน.อินฟินิติในรายการ Money Talk ดำเนินรายการโดยอ.ไพบูลย์ และดร.นิเวศน์ ซึ่งจากวันนั้นถึงวันนี้แนวทางยังมั่นคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงครับ

เจษฎา สุขทิศ, CFA
ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน
INFINITI Global Investors
The Ultimate Investment Solution

Comments

comments