แนวทางแนะนำการลงทุน และแนะนำการแก้พอร์ตที่ใช่

ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ตลาดหุ้น รวมถึงสินทรัพย์ลงทุนทั่วโลกผันผวนหนัก นักลงทุนหลายรายอยู่ในภาวะถอดใจ บางรายเลิกดูพอร์ตไปแล้ว สำหรับผม ในช่วงเวลานี้ คำแนะนำการลงทุนที่มีคุณภาพจะมีบทบาทที่สำคัญมากในการช่วยรักษาเงินลงทุนของนักลงทุนเพื่อให้สามารถเป็นไปตามเป้าหมายในระยะยาว บทความนี้เป็นมุมมองของผมในฐานะ “ผู้แนะนำการลงทุน” ถึงแนวทางการแนะนำการลงทุน รวมถึงแนะนำการแก้พอร์ต ที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อนักลงทุนอย่างแท้จริง

Details